Aktuality

Poděkování od pana Miroslava Darmovzala

06.06.2013

Vážení přátelé, v noci ze 6. na 7. května mně byla transplantována ledvina. Za skutečnost, že byla transplantace velmi úspěšná, chci poděkovatcelému kolektivu hemodialýzy v Boskovicích . Po celou dobu před transplantací jsem byl ve Vaší laskavé péči a připravenost byla vysoce oceněna lékaři na klinice CKTCH v Brně u Sv. Anny. Dovolte, abych touto cestou ze srdce poděkoval lékařům MUDr. Stanislavu Šurelovi ,MUDr. Michalu Šurelovi, ošetř. lékaři, MUDr. Z. Nemcové a kolektivu sestřiček pod vedením paní Mgr. Lenky Konečné, za vysoce odbornou a lidsky laskavou péči.

Váš vděčný pacient a přítel Miroslav Darmovzal.


nahoru ▲